اطلاعات.نت
 

معاون فرمانده پليس به رضا رشید پور: دختري كه به زور سوار ماشين گشت ارشاد شد سارق بود


 

تلاش‌های دختر جوان برای نجات دوستش کهدتوسط "گشت ارشاد" در پارک لاله تهران تهران بازداشت شد news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست