حکم دادگاه بحرین برای 4 متهم جاسوسی برای ایران

دادگاه بحرین که چهار نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس ابد محکوم کرده بود، حکم آنان را به 15 سال حبس تغییر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از اخبار الخلیج، دادگاه تجدیدنظر بحرین 4 شهروند خود را به تلاش برای جاسوسی ایران، تاسیس گروهک تروریستی و پیوستن به آن، آموزش استفاده از اسلحه و مواد منفجره و وارد کردن سلاح از ایران متهم کرد.

دادگاه بحرین قبل از این، این چهار متهم را به حبس ابد محکوم کرده بود اما دادگاه تجدیدنظر بحرین امروز حکم دیگری برای آنها صادر کرد و حکم حبس ابد آنها به 15 سال حبس و سلب تابعیت تغییر یافت.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد